Reklamační formulář

Tento formulář můžete:

  • vyplnit přímo na webových stránkách www.parketoutlet.cz (po jeho odeslání Vám přijde automatické potvrzení o odeslání na Váš email včetně kopie vyplněného formuláře) nebo
  • vyplnit, vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedený e-mail, případně jej zaslat poštou.

PRODÁVAJÍCÍ
Internetový obchod:           www.parketoutlet.cz
Společnost:                          Parket koncept s.r.o.
Sídlo:                                     Brněnská 3163/38, 695 01 Hodonín
IČ: 26296306
DIČ: CZ26296306
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 42455
E-mail:                                   podpora@parketoutlet.cz
Telefon:                                +420 530 334 207

* povinné položky

KUPUJÍCÍ

OBJEDNÁVKA

Kliknutím nebo přetažením do této oblasti nahrajete soubory. Můžete nahrát až 10 souborů.
(detailní fotografii vady; pokud je podlaha položená, zašlete také fotografii celé podlahy, apod.).
Kliknutím nebo přetažením do této oblasti nahrajete soubory.

Se zasláním reklamovaného zboží vyčkejte na informaci o postupu od prodávajícího!


Při zaslání zboží prodávajícímu je nezbytné zboží řádně zabalit. Postupujte podle Návodu na balení zboží na www.parketoutlet.cz/reklamace-a-vraceni. V případě, že při nedodržení stanoveného postupu balení zboží dojde ke škodě na zboží, je prodávající oprávněn reklamaci zamítnout.


Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, kterou má zboží při převzetí a která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost


Je-li prodávajícím na reklamované zboží poskytována záruka, uplatní se záruční podmínky.


Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Při zpracování osobních údajů postupuje společnost Parket koncept s.r.o. podle Zásad ochrany osobních údajů dostupných na www.parketoutlet.cz .