Poškozené zboží při přepravě

Zjistili jste po rozbalení zboží, že je poškozené, i když přepravní obal poškozený nebyl? Informujte nás neprodleně, nejpozději do 24 hodin, abychom mohli dopravu reklamovat u přepravce. Volejte na tel.: +420 530 334 207.

Reklamace

Pokud se na zakoupeném zboží objeví vady, neprodleně nás informujte:

 • prostřednictvím on-line formuláře
 • nebo osobně na adrese: Parket koncept s.r.o., Brněnská 3163/38, 695 01 Hodonín
 • nebo e-mailem: podpora@parketoutlet.cz
 • či poštou na adrese: Parket koncept s.r.o., Brněnská 3163/38, 695 01 Hodonín, Česká republika

Při reklamaci uveďte:

 • Vaše kontaktní údaje (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo)
 • Popis vady nebo toho jak se vada projevuje
 • Způsob jakým preferujete reklamaci vyřídit

K reklamaci připojte:

 • Daňový doklad k reklamovanému zboží
 • Fotografie, příp. videozáznam vady – u instalované podlahy nejen detailní fotografii vady, ale také celé podlahy.

K reklamaci doporučujeme využít náš reklamační formulář! Ten si můžete stáhnout v podobě pdf. Při vyplnění on-line formuláře Vám zašleme kopii odeslaného reklamačního formuláře.

 

S odesláním reklamovaného zboží vždy vyčkejte na vyzvání našeho pracovníka!

V případě, že budete vyzváni k zaslání reklamovaného zboží, vše pečlivě zabalte, aby nedošlo při přepravě k poškození:

Podlahy: musí být důkladně zabaleny vždy na dřevěnou paletu, obaleny tak, aby nedošlo k poškození.

Lišty: nejlépe zabalit do původního obalu, vyplnit, aby se v obalu zboží nepohybovalo a pečlivě uzavřít.

Ostatní zboží: zabalte pečlivě, abyste předešli poškození při přepravě.

V případě, že při nedodržení postupu balení zboží dojde ke škodě na zboží, jsme oprávněni reklamaci zamítnout!

Vrácení zboží

Nesplnil náš produkt Vaše očekávání nebo Vám nevyhovuje? Zboží můžete vrátit bez udání důvodů v zákonné 14ti denní lhůtě od dodání zboží, a to odstoupením od smlouvy.

Kdo může využít odstoupení od smlouvy ve 14ti-denní lhůtě?

Vrácení zboží ve 14ti denní lhůtě může využít spotřebitel. Právnická osoba nebo fyzická osoba, která objednala zboží v rámci své podnikatelské činnosti, možnost odstoupit od smlouvy ve 14ti denní lhůtě ze zákona nemá.

Jak postupovat?

 • Aby nedošlo k poškození nebo znehodnocení především podlah a soklových lišt, otevřete pouze jedno balení. Rozhodnete-li se pro vrácení, zboží pečlivě zabalte zpět do uzavřeného obalu, co nejdříve po rozbalení. Působením vzdušné vlhkosti by mohlo dojít ke znehodnocení. Doporučujeme otevřít pouze jedno balení daného zboží.
 • Vyplňte náš on-line formulář na odstoupení od smlouvy a zašlete prostřednictvím e-shopu nebo zašlete odstoupení od smlouvy e-mailem na: podpora@parketoutlet.cz, poštou nebo společně se zbožím (doporučujeme využít náš pdf formulář).
 • Zboží pečlivě zabalte, aby při dopravě nedošlo k poškození:

Podlahy: musí být důkladně zabaleny vždy na dřevěnou paletu, obaleny tak, aby nedošlo k poškození.

Lišty: nejlépe zabalit do původního obalu, vyplnit, aby se v obalu zboží nepohybovalo a pečlivě uzavřít.

Ostatní zboží: zabalte pečlivě, abyste předešli poškození při přepravě.

 • K vrácenému zboží přiložte kopii daňového dokladu.

Vrácení peněz

Peníze Vám vrátíme co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vráceného zboží na naši adresu (příp. prokázání, že zboží nám již bylo odesláno).

Vrácené zboží bude při převzetí zkontrolováno.  V případě zjištění poškození jsme oprávněni vzniklou škodu započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny.